Sunflower Consulting OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner, korraldades koolitusi ja viies läbi teenuseid üle Eesti.

SUNFLOWER CONSULTING OÜ

on positiivselt läbinud 02.2020 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt läbi viidud lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Peale koolituste on võimalik saada erinevaid: sotsiaal- , tervise-, psühholoogilist- , sõltuvus-, vaimsetervis ja kogemusnõustamist ning.

erinevaid teenuseid tööklubi, tööharjutus, tööalane rehabilitatsioon, -treeninguid, -koolitusi ja -nõustamisi viivad läbi omaalaprofessionaalid.

Koolitaja

 • Olen Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras. – andras.ee/liikmed-0
 • 2019 – 2024 Täiskasvanute koolitaja 6. tase www.kutsekoda.ee, https://www.kutseregister.ee/kutsed, 208437 Täiskasvanute koolitaja, tase 6,
  Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS, 30.05.2024 – 29.05.2029
 • 2003-2005,  Tallinn, Sotsiaal-Humanitaar Instituut, psühholoog – logopeed.
 • 1994-1996,  YB 555053, Koolijuhi kutsetunnistus Tartu Ülikooli Täienduskoolituskeskus, “Koolijuhi põhikoolitus”, koolijuht.
 • 1977-1982,  Pihkva Pedagoogiline Instituut, geograafia – bioloogia õpetaja, magister

Omab programmi “Äri – 21 sajandit” juhi eurotunnistust. Teeb koostööd riigiga, osaledes valitsuse hangetel. Viib läbi tööjõukoolituse tunde, korraldab Tööklubi klientidele tööklubisid, arvutikursusi.

 • Sunflower Consulting OÜ,  juhatuse liige,  projektijuht,  praktiline psühholoog  ja nõustaja.
 • Three Owls Consulting OÜ, omanik, juhatuse liige,  projektijuht,  praktiline psühholoog  ja nõustaja.
 • Lektor täiskasvanutega nii gruppidega kui ka individuaalselt, kus tegeleb gruppi teraapiaga, konsulteerimisega.
 • Rahvusvaheline koostöö (seminarid), lektor: Eestis, Lätis, Poolas, Prantsusmaal, Soomes, Venemaa.

Diplomid
Natalja Gorneva

Teenused

1. Tööharjutuse teenused toimuvad vajaduspõhiselt Eesti Töötukassa tellimusele.
2. Tööklubi teenused toimuvad vajaduspõhiselt Eesti Töötukassa tellimusele.
3. Psühholoogilise nõustamise teenus.
4. Individuaalne töölerakendamine tööle asumiseni.
5. Arvutikursuste läbiviimine.

Galerii

Kontakt

Sunflower Consulting OÜ

sunflowerconsultingou@gmail.com

+372 56841000

Juriidiline aadress: Valga linn, Vahe tn 1, 68205

Registrikood: 12897171

Esindajad: Vladislav Gornev, Natalja Gorneva